Priser

Alla priser är ex moms.

Vatten 100 kr/m3
Spolning, rengöring tryckning av gammal brunn 6 400 kr
Spolning, rengöring av gammal brunn 4 800 kr
Renblåsning av filterbrunn 4 800 kr
Sprängning för ökad tillrinning  5 500 kr
Sprängning för losstagning pump  4 500 kr
Samfällighets tillägg  2 000 kr
Tillägg om brunnen är inomhus  1 400 kr
Montering tätmanchette, spolning och rengöring 4" 14 800 kr
Montering tätmanchette, spolning och rengöring 5" 16 300 kr
Montering tätmanchette, spolning och rengöring 6" 17 800 kr
Upptagning av pump i samband med tryckning eller spolning 1 900 kr
Upptagning av ejector i samband med tryckning eller spolning 2 300 kr
Rengöring av pump I tunna (Cidmax) 1 400 kr
Spolning av slangar 600 kr
Spolning av hydrofor 600 kr
Klorering av borrhål 500 kr
Kamerainpektion  800 kr
Milersättning spolbil 165 kr/mil
Framkörning vid uteblivet arbete 1 500 kr ex mil
Servicebil 450 kr

Priserna kan ändras utan förbehåll.