Priser

Alla priser är ex moms.

Vatten 100 kr/m3
Spolning, rengöring tryckning av gammal brunn 6 400 kr
Spolning, rengöring av gammal brunn 4 800 kr
Renblåsning av filterbrunn 4 800 kr
Sprängning för ökad tillrinning  5 500 kr
Sprängning för losstagning pump  4 500 kr
Samfällighets tillägg  2 000 kr
Tillägg om brunnen är inomhus  1 400 kr
Montering tätmanchette/spolning/rengöring 12 000 kr
Upptagning av pump i samband med tryckning eller spolning 1 900 kr
Upptagning av ejector i samband med tryckning eller spolning 2 300 kr
Rengöring av pump I tunna (Cidmax) 1 400 kr
Spolning av slangar 600 kr
Spolning av hydrofor 600 kr
Klorering av borrhål 500 kr
Kamerainpektion  800 kr
Milersättning enligt överenskommelse 120 kr/mil
Framkörning vid uteblivet arbete 1 500 kr ex mil